Webbinarium: Konsumentskyddets GDPR – det här behö­ver du veta

Väl­kom­men till vårt web­bi­na­rium som hand­lar om de lagänd­ring­arna som trädde i kraft den 28 maj samt den 1 sep 2022. Web­bi­na­riet rik­tar sig till dig som jobbar med marknadsföring, kommunikation eller är jurist både inom privat och offentlig sektor och vill upp­da­tera dig gäl­lande de nya reglerna.

Testa vår informationstjänst JP Marknads-​​ och immaterialnet.

Den här sändningen spelades in i juni 2022. Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan dess.

Cecilia Torelm Tornberg

Medverkande

Cecilia Torelm Tornberg Advokat/Partner, Advokatfirman MarLaw

Cecilia Torelm Tornberg är advokat och delägare på Advokatfirman MarLaw.

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • Lagkommentar till lagen om företagshemligheter

    Lagkommentar till lagen om företagshemligheter skriven av policyexpert Christina Wainikka. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.
  • JP Marknads- och immaterialnet

    Informationstjänsten för dig som behöver hålla dig à jour inom marknads-​ och immaterialrätt.