Webbinarium: Konsumentskyddets GDPR – det här behö­ver du veta

Tumnagel lägre.png

Väl­kom­men till vårt web­bi­na­rium som hand­lar om de nya lagänd­ring­arna som träder i kraft den 28 maj samt den 1 sep 2022. 

De kommande lagändringarna kommer att ställa högre och tuffare krav på marknadsföring som är riktad mot konsumenter. Dessutom föreslås sanktioner på belopp upp till 4 % av årsomsättningen som ska fungera avskräckande på samma sätt som sanktionerna inom dataskydd som har införts via GDPR. 

Det här web­bi­na­riet rik­tar sig till dig som jobbar med marknadsföring, kommunikation eller är jurist både inom privat och offentlig sektor och vill upp­da­tera dig gäl­lande de nya reglerna. Web­bi­na­riet erbjuds i sam­ar­bete med advo­kat­by­rån MarLaw.

Web­bi­na­riet är ca 30 minuter långt och kost­nads­fritt. I slu­tet kom­mer du att få möj­lig­het att ställa frå­gor.

Den här sändningen spelades in i juni 2022. Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan dess.

Cecilia Torelm Tornberg

Medverkande

Cecilia Torelm Tornberg Advokat/Partner, Advokatfirman MarLaw

Cecilia Torelm Tornberg är advokat och delägare på Advokatfirman MarLaw.

Upptäck mer

Tjänster