Regeringsförslag om att den tillfälliga stämmolagen återinförs

fastighet_Regeringsförslag-om-att-den-tillfälliga-stämmolagen-återinförs.jpg

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att återinföra den tillfälliga stämmolagen som upphörde att gälla vid årsskiftet 2021/22.

Syftet med den tillfälliga stämmolagen var att underlätta genomförandet av stämmor på sätt som begränsar risken för spridning av covid-​19. Lagen har möjliggjort för aktiebolag och ekonomiska föreningar att genomföra sina stämmor helt utan fysiskt deltagande. Lagen var tidsbegränsad och upphörde att gälla vid årsskiftet 2021/22. Men nu vill alltså regeringen att den tillfälliga lagen återinförs.

Regeringen föreslår att stämmolagen återinförs den 1 mars 2022 och gäller fram till årets slut.

Publicerad 15 feb 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

MSB har beslutat att översvämningarna som drabbat flera delar av Sverige i samband med ovädret Hans och efterföljande nederbörd ska utredas.

29 aug 2023

Vilket ansvar har hyresgästen när någon annan, som hyresgästen svarar för, orsakar störningar i boendet, till exempel i form av en skjutning? Vår expert Bob Nilsson Hjorth diskuterar här frågan utifrån ett nytt avgörande från Svea hovrätt.

13 jun 2023

Inom planområdet förekommer flera skyddade fladdermusarter och utredningen visar inte att exploateringen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos fladdermusarternas bestånd.

13 jun 2023