Regeringsförslag om att den tillfälliga stämmolagen återinförs

fastighet_Regeringsförslag-om-att-den-tillfälliga-stämmolagen-återinförs.jpg

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att återinföra den tillfälliga stämmolagen som upphörde att gälla vid årsskiftet 2021/22.

Syftet med den tillfälliga stämmolagen var att underlätta genomförandet av stämmor på sätt som begränsar risken för spridning av covid-​19. Lagen har möjliggjort för aktiebolag och ekonomiska föreningar att genomföra sina stämmor helt utan fysiskt deltagande. Lagen var tidsbegränsad och upphörde att gälla vid årsskiftet 2021/22. Men nu vill alltså regeringen att den tillfälliga lagen återinförs.

Regeringen föreslår att stämmolagen återinförs den 1 mars 2022 och gäller fram till årets slut.

Publicerad 15 feb 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Migrationsverket hyrde enligt ett hyresavtal en lägenhet av en fastighetsägare, vilken användes som bostad för asylsökande. En boende i lägenheten anlade en brand som föranledde skador för drygt 475 000 kronor.

3 jun 2022

Trots en hög takt på bostadsbyggandet är antalet kommuner som har underskott på bostadsmarknaden fortsatt stort. 204 av landets 290 kommuner rapporterar om underskott på bostadsmarknaden i årets bostadsmarknadsenkät från Boverket.

3 jun 2022

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att samfällighetsföreningar själva ska kunna besluta om ändringar i andelstalen för gemensamhetsanläggningar.

5 maj 2022