Regeringsförslag om att den tillfälliga stämmolagen återinförs

fastighet_Regeringsförslag-om-att-den-tillfälliga-stämmolagen-återinförs.jpg

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att återinföra den tillfälliga stämmolagen som upphörde att gälla vid årsskiftet 2021/22.

Syftet med den tillfälliga stämmolagen var att underlätta genomförandet av stämmor på sätt som begränsar risken för spridning av covid-​19. Lagen har möjliggjort för aktiebolag och ekonomiska föreningar att genomföra sina stämmor helt utan fysiskt deltagande. Lagen var tidsbegränsad och upphörde att gälla vid årsskiftet 2021/22. Men nu vill alltså regeringen att den tillfälliga lagen återinförs.

Regeringen föreslår att stämmolagen återinförs den 1 mars 2022 och gäller fram till årets slut.

Publicerad 15 feb 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Byggkontrollutredningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Syftet med utredningen har varit att förhindra att brister i byggnadsverk leder till personskador.

28 nov 2023

En ny utredning visar att kommunerna är i behov av tydligare ansvar och fler verktyg för långsiktigt arbete med vattenfrågor i plan- och byggsammanhang. 

28 nov 2023

MÖD finner, i likhet med underinstanserna, att det saknats förutsättningar att ge strandskyddsdispens för utökning av en befintlig träaltan.

31 okt 2023