Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Regeringsförslag om att den tillfälliga stämmolagen återinförs

fastighet_Regeringsförslag-om-att-den-tillfälliga-stämmolagen-återinförs.jpg

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att återinföra den tillfälliga stämmolagen som upphörde att gälla vid årsskiftet 2021/22.

Syftet med den tillfälliga stämmolagen var att underlätta genomförandet av stämmor på sätt som begränsar risken för spridning av covid-​19. Lagen har möjliggjort för aktiebolag och ekonomiska föreningar att genomföra sina stämmor helt utan fysiskt deltagande. Lagen var tidsbegränsad och upphörde att gälla vid årsskiftet 2021/22. Men nu vill alltså regeringen att den tillfälliga lagen återinförs.

Regeringen föreslår att stämmolagen återinförs den 1 mars 2022 och gäller fram till årets slut.

Publicerad 15 feb 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Riksdagen har röstat igenom regeringens förslag om åtgärder för tryggare bostadsområden. Lagändringarna börjar att gälla den 1 juli 2024.

30 maj 2024

Ändringarna innebär att ett Natura 2000-tillstånd inte längre ska vara en förutsättning för att en ansökan om bearbetningskoncession ska kunna beviljas.  

22 apr 2024

Regeringen tillsätter nu en samordnare med uppdrag att verka för att genom avyttring av statlig mark få till stånd bostadsbyggande på statens fastigheter.

25 mar 2024