Utredning om att höja säkerheten under byggprocessen

fastighet-utredning-om-att-hoja-sakerheten-under-byggprocessen-huvudbild.jpg

Byggkontrollutredningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

– I betänkandet finns flera förslag för att höja säkerheten under byggprocessen och förvaltningsskedet och tydliggöra ansvarsfördelningen. Jag kommer nu att sätta mig in i utredningens resultat och analysera de åtgärder som föreslås, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Syftet med utredningen har varit att förhindra att brister i byggnadsverk leder till allvarliga olyckor och personskador. Bakgrunden är exempelvis olyckan med takraset i Tarfalahallen i Kiruna 2020.

Publicerad 28 nov 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

En ny utredning visar att kommunerna är i behov av tydligare ansvar och fler verktyg för långsiktigt arbete med vattenfrågor i plan- och byggsammanhang. 

28 nov 2023

MÖD finner, i likhet med underinstanserna, att det saknats förutsättningar att ge strandskyddsdispens för utökning av en befintlig träaltan.

31 okt 2023

Läs mer om Mark- och miljööverdomstolens bedömning i målet här!

3 okt 2023