Logga in

Glömt ditt lösenord?

Utredning om att höja säkerheten under byggprocessen

fastighet-utredning-om-att-hoja-sakerheten-under-byggprocessen-huvudbild.jpg

Byggkontrollutredningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

– I betänkandet finns flera förslag för att höja säkerheten under byggprocessen och förvaltningsskedet och tydliggöra ansvarsfördelningen. Jag kommer nu att sätta mig in i utredningens resultat och analysera de åtgärder som föreslås, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Syftet med utredningen har varit att förhindra att brister i byggnadsverk leder till allvarliga olyckor och personskador. Bakgrunden är exempelvis olyckan med takraset i Tarfalahallen i Kiruna 2020.

Publicerad 28 nov 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Ändringarna innebär att ett Natura 2000-tillstånd inte längre ska vara en förutsättning för att en ansökan om bearbetningskoncession ska kunna beviljas.  

22 apr 2024

Regeringen tillsätter nu en samordnare med uppdrag att verka för att genom avyttring av statlig mark få till stånd bostadsbyggande på statens fastigheter.

25 mar 2024

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att fastighetsägare ska få utökade möjligheter att bryta med hyresgäster som begår brottsliga handlingar.

22 mar 2024