Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kommunerna behöver fler verktyg i vattenfrågor

fastighet-Kommunerna-behover-fler-verktyg-i-vattenfragor-huvudbild.jpg

I slutet av november landade betänkandet SOU 2023:72 ”En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och byggande” hos infrastruktur- och bostadsministern. Enligt utredningen är kommunerna i behov av tydligare ansvar och fler verktyg för långsiktigt arbete med vattenfrågor i plan- och byggsammanhang. 

Uppdraget har inkluderat tre huvudområden: miljökvalitetsnormer för vatten, dagvattenhantering och dricksvattenförsörjning.

Publicerad 28 nov 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Riksdagen har röstat igenom regeringens förslag om åtgärder för tryggare bostadsområden. Lagändringarna börjar att gälla den 1 juli 2024.

30 maj 2024

Ändringarna innebär att ett Natura 2000-tillstånd inte längre ska vara en förutsättning för att en ansökan om bearbetningskoncession ska kunna beviljas.  

22 apr 2024

Regeringen tillsätter nu en samordnare med uppdrag att verka för att genom avyttring av statlig mark få till stånd bostadsbyggande på statens fastigheter.

25 mar 2024