Kommunerna behöver fler verktyg i vattenfrågor

fastighet-Kommunerna-behover-fler-verktyg-i-vattenfragor-huvudbild.jpg

I slutet av november landade betänkandet SOU 2023:72 ”En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och byggande” hos infrastruktur- och bostadsministern. Enligt utredningen är kommunerna i behov av tydligare ansvar och fler verktyg för långsiktigt arbete med vattenfrågor i plan- och byggsammanhang. 

Uppdraget har inkluderat tre huvudområden: miljökvalitetsnormer för vatten, dagvattenhantering och dricksvattenförsörjning.

Publicerad 28 nov 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Byggkontrollutredningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Syftet med utredningen har varit att förhindra att brister i byggnadsverk leder till personskador.

28 nov 2023

MÖD finner, i likhet med underinstanserna, att det saknats förutsättningar att ge strandskyddsdispens för utökning av en befintlig träaltan.

31 okt 2023

Läs mer om Mark- och miljööverdomstolens bedömning i målet här!

3 okt 2023