Logga in

Glömt ditt lösenord?

Ny utredning: ökade möjligheter att äga sin bostad

fastighet-okade-mojligheter-att-aga-sin-bostad.jpg

Fler ska få äga sitt boende och mångfalden av boendeformer i Sverige ska öka. Det är syftet med en ny utredning som regeringen har tillsatt. Utredningen ska föreslå en utvidgning av systemet med ägarlägenheter och en ny modell för hyrköp av bostäder.

Den som äger sin bostad har ett större inflytande över sitt boende, och ett ökat ägande bidrar till en blandning av boendeformer i olika bostadsområden. Regeringen har därför tillsatt en utredning som ska göra det enklare att etablera sig på bostadsmarknaden.

Ägarlägenheter och hyrköp utreds


Ägarlägenheter har varit möjliga att bilda i samband med nyproduktion sedan 2009. Utredningen ska nu ta fram ett förslag på hur det ska vara möjligt att omvandla befintliga hyreslägenheter till ägarlägenheter.

Utredningen ska också analysera och ta ställning till hur ett regelsystem för hyrköp av bostäder bör utformas. Det ska vara en möjlighet för den som hyr sin bostad att successivt kunna köpa den.

Utredningen ska vara klar senast den 2 december 2024.

Publicerad 7 jun 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Regeringen tillsätter nu en samordnare med uppdrag att verka för att genom avyttring av statlig mark få till stånd bostadsbyggande på statens fastigheter.

25 mar 2024

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att fastighetsägare ska få utökade möjligheter att bryta med hyresgäster som begår brottsliga handlingar.

22 mar 2024

Under 2023 ökade antalet vräkningar med 10 procent jämfört med året innan. Antalet vräkningar där barn berörs har också ökat. Det framgår av nya siffror från Kronofogden.

26 feb 2024