Ny utredning: ökade möjligheter att äga sin bostad

fastighet-okade-mojligheter-att-aga-sin-bostad.jpg

Fler ska få äga sitt boende och mångfalden av boendeformer i Sverige ska öka. Det är syftet med en ny utredning som regeringen har tillsatt. Utredningen ska föreslå en utvidgning av systemet med ägarlägenheter och en ny modell för hyrköp av bostäder.

Den som äger sin bostad har ett större inflytande över sitt boende, och ett ökat ägande bidrar till en blandning av boendeformer i olika bostadsområden. Regeringen har därför tillsatt en utredning som ska göra det enklare att etablera sig på bostadsmarknaden.

Ägarlägenheter och hyrköp utreds


Ägarlägenheter har varit möjliga att bilda i samband med nyproduktion sedan 2009. Utredningen ska nu ta fram ett förslag på hur det ska vara möjligt att omvandla befintliga hyreslägenheter till ägarlägenheter.

Utredningen ska också analysera och ta ställning till hur ett regelsystem för hyrköp av bostäder bör utformas. Det ska vara en möjlighet för den som hyr sin bostad att successivt kunna köpa den.

Utredningen ska vara klar senast den 2 december 2024.

Publicerad 7 jun 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

MSB har beslutat att översvämningarna som drabbat flera delar av Sverige i samband med ovädret Hans och efterföljande nederbörd ska utredas.

29 aug 2023

Vilket ansvar har hyresgästen när någon annan, som hyresgästen svarar för, orsakar störningar i boendet, till exempel i form av en skjutning? Vår expert Bob Nilsson Hjorth diskuterar här frågan utifrån ett nytt avgörande från Svea hovrätt.

13 jun 2023

Inom planområdet förekommer flera skyddade fladdermusarter och utredningen visar inte att exploateringen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos fladdermusarternas bestånd.

13 jun 2023