Få nya områdesskydd i skogen

fastighet-Fortsatt-fa-nya-omradesskydd-i-skogen.jpg

Skogsstyrelsens bildande av nya områdesskydd – där skog med höga naturvärden skyddas och inte får avverkas – låg under förra året fortsatt på rekordlåga nivåer. Det visar ny statistik från myndigheten. 

Under 2000-talet har den årliga skyddade arealen succesivt minskat och 2021 blev det rekordlågt med enbart 980 hektar. Ny statistik från Skogsstyrelsen visar att det under 2022 bildades formellt skydd inom 1187 hektar produktiv skogsmark, alltså en marginell ökning.

Som mest bildade Skogsstyrelsen formellt skydd på mellan 5 000 och 6 000 hektar per år i början av 2000-talet. Genomsnittet för perioden 1993 till 2022 är 2 300 hektar per år.

Publicerad 10 feb 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Byggkontrollutredningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Syftet med utredningen har varit att förhindra att brister i byggnadsverk leder till personskador.

28 nov 2023

En ny utredning visar att kommunerna är i behov av tydligare ansvar och fler verktyg för långsiktigt arbete med vattenfrågor i plan- och byggsammanhang. 

28 nov 2023

MÖD finner, i likhet med underinstanserna, att det saknats förutsättningar att ge strandskyddsdispens för utökning av en befintlig träaltan.

31 okt 2023