Tjänsten bevakar samtliga domar och beslut som gäller vårdbidrag enligt 22 kap. socialförsäkringsbalken.

Vi har byggt upp Sveriges mest omfattande samling av domar. Ur denna samling hämtar JP Rättsfallsnet–Vårdbidrag samtliga domar och beslut som behandlar 22 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB, som reglerar området vårdbidrag. På så sätt får du tillgång till just de domar som har betydelse för dig och ditt arbete.

JP Rättsfallsnet–Vårdbidrag bevakar samtliga nya rättsfall från förvaltningsdomstolarna. Databasen innehåller dessutom äldre domar och beslut från Högsta förvaltningsdomstolen, Regeringsrätten, karmmarrätterna och förvaltningsrätterna.

Vårdbidraget betalas ut från Försäkringskassan till föräldrar till barn som är sjuka eller har en funktionsnedsättning för extra arbete eller kostnader. Som stöd i frågor kring vårdbidraget har vi skapat JP Rättsfallsnet–Vårdbidrag som kan ge vägledning för hur exempelvis olika bedömningar ska göras. 

För dig som också behöver förhålla sig till socialtjänstlagen finns fler aktuella tjänster. Läs mer om dem här.