Tjänsten bevakar samtliga domar och beslut som gäller handikappersättning enligt 50 kap. socialförsäkringsbalken.

Vi har byggt upp Sveriges mest omfattande samling av domar. Ur denna samling hämtar JP Rättsfallsnet–Handikappersättning samtliga domar och beslut från det som behandlar 50 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB. På så sätt får du tillgång till just de domar som har betydelse för dig och ditt arbete.

JP Rättsfallsnet–Handikappersättning bevakar samtliga nya rättsfall från förvaltningsdomstolarna. Databasen innehåller dessutom äldre domar och beslut från Högsta förvaltningsdomstolen, Regeringsrätten, karmmarrätterna och förvaltningsrätterna.

Handikappersättning betalas ut från Försäkringskassan till dem som har en funktionsnedsättning eller sjukdom och därför behöver hjälp i vardagen eller har merkostnader. Handläggningen är ofta komplex och kräver betydande skälighetsbedömningar av vad personer kan kompenseras för och inte. Som stöd till handläggaren har vi skapat JP Rättsfallsnet–Handikappersättning som kan ge vägledning för hur exempelvis skälighetsbedömningarna ska göras.

För dig som också behöver förhålla sig till socialtjänstlagen finns fler aktuella tjänster. Läs mer om dem här.