Tjänsten bevakar samtliga domar och beslut som gäller bilstöd enligt 52 kap. socialförsäkringsbalken.

Vi har byggt upp Sveriges mest omfattande samling av domar. Ur denna samling hämtar JP Rättsfallsnet–Bilstöd samtliga domar och beslut som bland annat behandlar 52 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB, som reglerar området bilstöd. På så sätt får du tillgång till just de domar som har betydelse för dig och ditt arbete.

JP Rättsfallsnet–Bilstöd bevakar samtliga nya rättsfall från förvaltningsdomstolarna. Databasen innehåller dessutom äldre domar och beslut från Högsta förvaltningsdomstolen, Regeringsrätten, karmmarrätterna och förvaltningsrätterna.

Bilstöd ges av Försäkringskassan till personer med en funktionsnedsättning som har svårigheter att röra sig. Stödet är till för att köpa eller anpassa en bil efter specifika behov eller för att ta körkort om det behövs i arbetet. För att ge vägledning och stöd inom det här området har vi skapat JP Rättsfallsnet–Bilstöd. 

För dig som också behöver förhålla sig till socialtjänstlagen finns fler aktuella tjänster. Läs mer om dem här.