JP Rättsfallsnet–Särskola ger dig till tillgång till samtliga domar som rör särskolan.

För dig som arbetar med att handlägga, utreda och besluta om placering i särskola kan JP Rättsfallsnet–Särskola vara ett verktyg som ger dig värdefullt beslutsunderlag. Dessa beslut är viktiga och handläggningen bör vara noggrann och rättssäker. 

I vår databas har vi byggt upp Sveriges mest omfattande samling av domar. Det är ur denna samling som JP Rättsfallsnet–Särskola hämtar domar och beslut.  På så sätt får du tillgång till just de domar som har betydelse för ditt arbete.  

JP Rättsfallsnet–Särskola bevakar samtliga nya domar från Högsta domstolen, hovrätterna, tingsrätterna, Högsta Förvaltningsdomstolen, kammarrätterna och förvaltningsrätterna. Dessutom innehåller tjänsten äldre domar från Högsta domstolen, hovrätterna, tingsrätterma, Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätterna, förvaltningsrätterna, Migrationsöverdomstolen och Migrationsdomstolen.

Särskolan är ett alternativ för elever som inte bedöms kunna nå upp till kunskapskraven i grundskolan därför att de har en utvecklingsstörning eller begåvningsmässig funktionsnedsättning. 

För dig som arbetar med frågor inom skoljuridiken eller behöver förhålla dig till skollagen finns fler aktuella tjänster. Läs mer om dem här.