Skoljuridik och verktyg för dig som arbetar inom skolans värld

Vi har arbetat med skoljuridik sedan 1999. Vi förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver inom pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasium, grundsärskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och fritidshem.

Vi tillgodoser hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Vi har stor expertis inom skoljuridikens område och kan erbjuda de verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. 

Vi täcker in alla områden inom skoljuridiken. Vi kan ge stöd och hjälp i frågor om exempelvis skolans arbetsmiljö, skollagen, elevhälsa, skolskjuts, kränkande behandling och diskriminering, offentlighet och sekretess, betyg och bedömning, godkännande av huvudman och rätt till bidrag, stöd och särskilt stöd, disciplinära åtgärder och mycket mer.

Nedan hittar du en överblick för alla tjänster som berör skoljuridik. 

Rådgivning inom skola

Rådgivning inom skola

Har du frågor som rör till exempel dokumentation, förelägganden eller överklaganden inom skolan? Låt oss hjälpa till! 

Läs mer
Barnkonventionen i praktiken

Barnkonventionen i praktiken

Den här interaktiva webbkursen ger dig både kunskap om konventionen och förutsättningar att börja använda den i din verksamhet.

Läs mer här
Kundanpassade utbildningar inom skoljuridik

Kundanpassade utbildningar inom skoljuridik

Behöver ni kompetensutveckling rörande skoljuridik? Både innehåll och form skräddarsys helt efter era önskemål och behov.

Läs mer

Nyheter