Skatterätt och verktyg för dig som arbetar med skatt och moms

Skatterätt är den del av juridiken som behandlar lagar och andra regler om skatt. Området omfattas av både materiella regler och regler om skatteförfarandet. Exempel på materiella skatteregler är inkomstskatt, mervärdesskatt och punktskatter (skatt på till exempel alkohol och tobak). Utöver dessa skatteregler omfattas vanligtvis arbetsgivaravgifter och sociala avgifter av skatterätten.

Skatterätten är speciell på så sätt att den tillhör den offentliga rätten i dess bredare betydelse, men samtidigt har området en stark koppling till civilrätten och ekonomi. En intressant aspekt med skatt är att den till stor del påverkar medborgares handlingar. Höjda eller sänkta skatter kan på olika sätt skapa positiva effekter för samhället. Därför är det viktigt att de skatterättsliga reglerna är utformade på ett bra sätt.

Vi på JP Infonet kan vara till stor hjälp för dig som arbetar med skatterätt. Våra tjänster ger framför allt dig som arbetar med mervärdesskatterättsliga frågor ett bra stöd i ditt arbete. I vår webbtjänst JP Momsnet får du bland annat tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete.

För dig som är intresserad av punktskatt är webbtjänsten JP Rättsfallsnet–Punktskatt en bra informationskälla. I tjänsten får du tillgång till all ny praxis som kan vara dig till nytta. Du hittar i tjänsten exempelvis domar från EU-domstolen, förvaltningsdomstolarna och Skatterättsnämnden.

Skräddarsy din egen webbtjänst

Skräddarsy din egen webbtjänst

Har du en idé som du vill förverkliga? Vi skapar en helt egen webbtjänst efter dina önskemål. Ständigt uppdaterad, ständigt tillgänglig. 

Läs mer
Laglistor för ditt behov

Laglistor för ditt behov

Upptäck våra effektiva och användarvänliga laglistor som täcker de rättsområden du har behov av att bevaka

Läs mer

Nyheter