Samhällsplanering

Samhällsplanering är ett omfattande område som handlar om hur det framtida samhället ska skapas, utformas och utvecklas. Det handlar inte bara om bebyggelse och infrastruktur, utan även om exempelvis utveckling av servicetjänster, kulturen och inte minst miljön. Syftet är att se till de grundläggande behoven i samhället med målet att ha en hållbar utveckling. Exempelvis att kunna hushålla med naturens resurser och samtidigt ha en bra fördelning av mark- och vattenområden. Detta för att nå bland annat miljömål men också bidra till att sociala resurser fördelas rättvist.

Området är omfattande också på så sätt att planering sker inom både den offentliga och privata sektorn. Oftast är det den offentliga sektorn som ansvarar för planeringen men den sker alltmer tillsammans med exempelvis privata företag eller organisationer.  Även på ett internationellt plan arbetar man med samhällsplanering. EU och FN är två exempel på internationella organ som arbetar mycket med hållbar utveckling.

För dig som arbetar med samhällsplanering ger våra webbtjänster stöd i juridiska frågor. Tjänsterna håller dig ständigt uppdaterad och erbjuder en omfattande informationsförsörjning. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning har vi produkterna som passar för dig.

Rådgivning inom samhällsbyggnad

Rådgivning inom samhällsbyggnad

Är du i behov av juridiskt stöd? Vi hjälper gärna till med frågor kring exempelvis PBL.

Läs mer
Kundanpassade utbildningar inom samhällsbyggnad

Kundanpassade utbildningar inom samhällsbyggnad

Behöver ni fördjupa er i frågor som samhällsbyggnad? Då kan en kundanpassad utbildning vara ett perfekt alternativ!

Läs mer

Nyheter