Registerförteckning

Ett smidigt verktyg för att uppfylla krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling.

Alla organisationer som behandlar personuppgifter behöver en registerförteckning för att uppfylla dataskyddsförordningens (GDPR) dokumentationskrav. Med vårt registerförteckningsverktyg blir det enkelt att skapa en förteckning med god kvalitet och användbarhet.

Med verktyget samlas information smidigt in till en sammanställning som ger bra överblick. Här kan dataskyddsombud eller annan ansvarig godkänna och följa upp organisationens personuppgiftsbehandlingar. Självklart går det även exportera data i en rapport, för att analysera eller presentera informationen.

Verktyget underlättar dataskyddsarbetet och gör det mer överskådligt, påtagligt och hanterbart. Och ger en klar fördel vid en eventuell inspektion för att kunna visa upp det goda dataskyddsarbetet organisationen har.