Förvaltningsrätt och verktyg för dig som arbetar med offentlig förvaltning

Förvaltningsrätt är ett rättsområde inom den offentliga rätten som täcker in myndigheternas skötsel och förvaltning och deras handläggning av mål och ärenden mellan myndigheter och gentemot enskilda medborgare.

Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Vi förser dagligen ett stort antal kunder i offentlig sektor med det juridiska underlag de behöver.

Vi har stor expertis på förvaltningsrättens område och kan erbjuda de verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Under 2018 kommer en ny förvaltningslag och en ny kommunallag som vi vägleder dig i.

För att se alla våra webbtjänster väljer du området offentlig förvaltning.

Webbkurs i GDPR

Webbkurs i GDPR

Få grundläggande kunskaper om dataskyddsförordningen, vilka anpassningar som behövs göras med anledning av de nya reglerna och hur svensk nationell rätt kommer förhålla sig till dessa.

Läs mer om webbkursen
Kundanpassade utbildningar inom förvaltningsrätt

Kundanpassade utbildningar inom förvaltningsrätt

Upptäck alltifrån juridiska grundkurser för tjänstemän till fördjupningar i offentlighet och sekretess. 

Läs mer
Rådgivning inom arbetslivsfrågor

Rådgivning inom arbetslivsfrågor

Låt våra jurister hjälpa dig att reda ut frågetecken kring exempelvis uppsägning, omplacering eller anställningsavtal. 

Läs mer

Nyheter