Fastighetsrätt och verktyg för dig som arbetar med fastighets- och hyresfrågor

Fastighetsrätten är ett brett område som behandlar reglerna om fastigheter. Området kan delas in i två delar; den allmänna fastighetsrätten som rör köp, hyra och arrende av fastighet och den speciella fastighetsrätten som bland annat rör bildande och förändring av fastigheter. För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar du det du behöver hos oss. 

Vi har stor expertis på området i form av våra egna jurister och de externa experter som vi anlitar. Med vår hjälp kan du hålla dig ständigt uppdaterad på senaste nytt på området. Våra tjänster uppdateras dagligen med domar och beslut från alla relevanta instanser. Där finns också rättskällor, vägledande dokument, referat och djupgående expertanalyser av aktuella fastighets- och hyresrättsliga frågor.

Vi täcker in allt från frågor som rör fastighetsbildning, servitut och anläggningsförrättningar, till boendemiljö och hyres- och bostadsrätt. Här får du en överblick över våra tjänster inom fastighetsrätt.

Laglistor för ditt behov

Laglistor för ditt behov

Upptäck våra effektiva och användarvänliga laglistor som täcker de rättsområden du har behov av att bevaka

Läs mer
Kundanpassade utbildningar inom samhällsbyggnad

Kundanpassade utbildningar inom samhällsbyggnad

Behöver ni fördjupa er i frågor som samhällsbyggnad? Då kan en kundanpassad utbildning vara ett perfekt alternativ!

Läs mer
Rådgivning inom samhällsbyggnad

Rådgivning inom samhällsbyggnad

Är du i behov av juridiskt stöd? Vi hjälper gärna till med frågor kring exempelvis PBL.

Läs mer

Nyheter