Familjerätt och verktyg för rättsområdet

Familjerätten är ett brett rättsområde som de flesta stöter på någon gång i livet – till exempel om man gifter sig med någon, får barn eller ska ärva tillgångar från någon som har dött. 

Frågor om äktenskap, samboende, bodelning, arv och testamente räknas alltså till området familjerätt. Mycket rör även barns förhållande till sina föräldrar – såsom vårdnad, boende och rätt till umgänge. Folkbokföring, namnrätt och förmyndarskap (god man eller förvaltare) hör också hit. 

Viktiga lagar på området är äktenskapsbalken, föräldrabalken, ärvdabalken, sambolagen, namnlagen och socialtjänstlagen.

JP Infonets tjänst ­JP Familjenet innehåller heltäckande stöd för dig som arbetar med familjerättsliga frågor. Relevanta rättskällor och vägledande dokument hjälper dig att fatta rätt beslut. Vår löpande bevakning av nya rättsfall, beslut och lagändringar gör att du alltid är uppdaterad på det senaste. Vi bevakar även vad som händer hos relevanta myndigheter, organisationer och i media.

Rådgivning inom sociala frågor

Rådgivning inom sociala frågor

Känner du svårigheter med frågor inom ekonomiskt bistånd, LVU eller LSS? Låt våra jurister hjälpa till!

Läs mer
JP Webbkurs – Arbetsmiljö bas

JP Webbkurs – Arbetsmiljö bas

Behöver du grundläggande kunskaper om arbetsmiljöjuridik? I den här kursen går vi igenom ansvarsfrågor, samverkan och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer
Kundanpassade utbildningar inom socialrätt

Kundanpassade utbildningar inom socialrätt

Vi erbjuder kundanpassade utbildningar inom bland annat LVU, LVM, LSS, SoL och andra frågor som berör rättsområdet.

Läs mer

Nyheter