EU-rätt och verktyg för rättsområdet

Webbtjänster inom EU-rätt för dig som behöver hålla dig uppdaterad inom rättsområdet och få juridiskt stöd i EU-frågor.

EU-rätten har kommit att påverka i princip alla rättsområden på ett eller annat sätt sedan Sveriges medlemskap i Europeiska unionen 1995. EU-​rätten utgör en egen rättsordning och består av fördrag, rättsakter, principer, rättspraxis från EU-​domstolen och internationella avtal. En central princip är att EU-​rätten har företräde framför nationell rätt, vilket innebär att svenska lagar inte får tillämpas om de strider mot EU-​rätten.

EU-​domstolens domar är rättsligt bindande för svenska myndigheter och domstolar som ska säkerställa en korrekt tillämpning av EU-​rätten. Svenska domstolar har även möjlighet – och i vissa fall en skyldighet – att begära förhandsavgöranden från EU-​domstolen i frågor som rör tolkning och giltighet av unionsrättsliga bestämmelser.

JP Infonets tjänster ger dig som arbetar med EU-​rättsliga frågor ett bra stöd i ditt arbete. I vår informationstjänst JP EUnet får du tillgång till bland annat lagändringar, förarbeten och samtliga avgöranden från EU-​domstolen som vi sammanfattar åt dig. Du kan också ta del av referat och expertanalyser som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Tjänsten vänder sig till dig som på något sätt jobbar med EU-​frågor, oavsett vilket område du arbetar med. Du får en omfattande bevakning av EU-​rätten och vi ser till att du har tillgång till det juridiska material du behöver.

Laglistor för ditt behov

Laglistor för ditt behov

Upptäck våra effektiva och användarvänliga laglistor som täcker de rättsområden du har behov av att bevaka

Läs mer
Skräddarsy din egen webbtjänst

Skräddarsy din egen webbtjänst

Har du en idé som du vill förverkliga? Vi skapar en helt egen webbtjänst efter dina önskemål. Ständigt uppdaterad, ständigt tillgänglig. 

Läs mer
Webbkurs i GDPR

Webbkurs i GDPR

Få grundläggande kunskaper om dataskyddsförordningen, vilka anpassningar som behövs göras med anledning av de nya reglerna och hur svensk nationell rätt kommer förhålla sig till dessa.

Läs mer om webbkursen

Nyheter