EU-rätt och verktyg för rättsområdet

EU-​rätten, som är medlemsstaternas gemensamma regelverk, påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. Sverige är sedan 1995 medlem i Europeiska unionen. Medlemskapet medför att Sverige är bundet av EU:s rättsordning. EU-​rätten består av fördrag, lagstiftning, rättspraxis från EU-domstolen, internationella avtal och andra rättsakter som medlemsstaterna tillsammans har antagit. EU-​rätten har företräde framför nationell rätt, vilket innebär att svenska lagar inte får tillämpas om de strider mot EU-rätten.

EU-domstolens domar är rättsligt bindande för svenska myndigheter som ska säkerställa en korrekt tillämpning av EU-rätten. Svenska domstolar har även möjlighet och i vissa fall en skyldighet att begära förhandsavgöranden från EU-domstolen i frågor som rör tolkning och giltighet av unionsrättsliga bestämmelser.

JP Infonets tjänster ger dig som arbetar med EU-​rättsliga frågor ett bra stöd i ditt arbete. I vår informationstjänst JP EUnet får du tillgång till bland annat avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten. Du kan också ta del av referat och expertanalyser som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Tjänsten vänder sig till dig som på något sätt jobbar med EU-​frågor, oavsett vilket område du arbetar med. Du får en omfattande bevakning av EU-rätten och vi ser till att du har tillgång till det juridiska material du behöver.

Laglistor för ditt behov

Laglistor för ditt behov

Upptäck våra effektiva och användarvänliga laglistor som täcker de rättsområden du har behov av att bevaka

Läs mer
Skräddarsy din egen webbtjänst

Skräddarsy din egen webbtjänst

Har du en idé som du vill förverkliga? Vi skapar en helt egen webbtjänst efter dina önskemål. Ständigt uppdaterad, ständigt tillgänglig. 

Läs mer
Webbkurs i GDPR

Webbkurs i GDPR

Få grundläggande kunskaper om dataskyddsförordningen, vilka anpassningar som behövs göras med anledning av de nya reglerna och hur svensk nationell rätt kommer förhålla sig till dessa.

Läs mer om webbkursen

Nyheter