Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

I JP Laglista Arbetsmiljö hittar du regler om organisatorisk, psykologisk och social arbetsmiljö, ergonomisk arbetsmiljö samt användning av utrustning och anordning så väl som ett inledande kapitel om allmänna bestämmelser. Tjänsten innehåller ett standardpaket med alla de lagar, förordningar, föreskrifter och EU-rättsliga dokument som är relevanta för området.

Våra jurister hjälper dig att hålla er laglista uppdaterad och meddelar dig när lagändringar sker. Vi reder även ut vad den nya lagändringar innebär och ger dig stöd i tillämpningen. Din personliga kontakt, som alltid har juridisk kompetens, hjälper även till med enklare juridiskt frågor.

Kompletterande tjänster

Vi erbjuder även en laginventering av er verksamhet med möjlighet att kundanpassa laglistan specifikt efter vilka lagar som ni berörs av. När er verksamhet utvecklas eller förändras hjälper vi till att komplettera och anpassa laglistan efter det nya behovet.

Behöver ni mer omfattande stöd erbjuder vi även internrevision, rådgivning och kundanpassade utbildningar. Läs mer om våra erbjudanden här.