Kursintyg

Du som går en kurs hos oss får ett intyg efter kursen. För att få intyget behöver du närvara under hela kurstillfället. Om du är frånvarande under en del av kursen kan du be om att få ett intyg där antalet timmar reducerats, så att det stämmer överens med hur många timmar du närvarade.

Våra kurser uppfyller advokatsamfundets och flera andra organisationers krav på vidareutbildning och antal utbildningstimmar specificeras i intyget.