Allmänna villkor för utbildningar

Anmälan

Anmälan bekräftas inom 30 min efter det att en anmälan är gjord. Kursinformation skickas ut 6-7 dagar före kursens genomförande. Avgiften faktureras med tillkommande moms. I avgiften ingår dokumentation, och vid fysiska heldagskurser ingår även kaffe och lunch.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in, eller flytta fram en kurs, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställd kurs på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast sju dagar före kursstart.

Upplysningar

Vi har enbart företag och organisationer som kunder och kan inte ge möjlighet för privatpersoner att gå på våra utbildningar. 

För upplysningar eller frågor ring oss på telefon 08-​120 99 000 eller skicka oss ett mejl till utbildning@jpinfonet.se

Avbokning

Fri avbokning gäller senast fjorton dagar före kursstart. Vid avbokning senare än fjorton dagar men tidigare än sju dagar före kursstart debiteras 1 000 kr plus moms. Vid avbokning senare än sju dagar men tidigare än tre dagar före kursstart debiteras halva avgiften. Vid avbokning senare än tre dagar före kursstart debiteras deltagaren hela kursavgiften. Byte av deltagare kan ske före eller i samband med kursstart och är avgiftsfri.

Resa och logi

Resa och logi ingår inte i kursavgiften utan bokas och betalas av deltagaren.

Sjukförsäkring

JP Infonet erbjuder en kostnadsfri sjukförsäkring som gäller om deltagaren blir sjuk dygnet före kurs.

Sjukförsäkringen gäller vid akut sjukdom, dygnet före kursens genomförande. Anmälan om sjukdom ska ske senast kl 8.00, kursdagen, till utbildning@jpinfonet.se eller på telefon 08-​120 99 000.

Sjukförsäkringen ger rätt till ett tillgodohavande på en kommande kurs under de närmaste tolv månaderna. Tillgodohavandet skickas till arbetsgivaren och motsvarar värdet på den aktuella kursen. Tillägg till dyrare kurs kan göras.

Vid förfrågan ska sjukfrånvaron kunna styrkas.

Reglerna för avbokning i övrigt och för byte av deltagare kan alltid användas som vanligt och du kan alltid ta in egen ersättare även utanför din organisation eller ditt företag.