Med gedigen kompetens och erfarenhet kring ledarskap både inom kommunal verksamhet och politiskt styrda verksamheter, skräddarsyr vi vägledning, utvecklingsplaner och stöd efter er ledningsgrupps behov.

Utveckla_er_ledningsgrupp_verksamhetsfokuserat_16x9.jpg

Ledningsgruppen är central i varje förvaltnings arbete och en effektiv och stabil ledningsgrupp skapar förutsättningar för framgångsrika verksamheter och nöjda medarbetare.

En ledningsgrupp består av nyckelpersoner med omfattande verksamhets- och chefsansvar med utvecklingsuppdrag och gruppen utgörs ofta av såväl erfarna som nya medarbetare. Därför tycker vi att det är viktigt att anpassa utvecklingsplanen efter verksamheten, gruppen och individen.

Oavsett hur många personer som ingår i er ledningsgrupp eller vilka erfarenheter och kompetenser ni har hjälper våra rådgivare gärna till. 

Exempel på förväntat resultat:

  • Ni utvecklas till en effektiv ledningsgrupp.
  • Ert uppdrag och er roll blir tydlig både på individ-, grupp- och verksamhetsnivå.
  • Er vision och värdegrund omsätts till ledningsgruppens arbete.
  • Ni utvecklar gemensamma spelregler och samspel som ska känneteckna ledningsgruppen samt dess arbetsformer.
  • Ni får bättre kunskap om varandras personligheter, kompetenser, drivkrafter med mera.
  • Det skapas synergi mellan erfarenhet och nytänkande.

Hör av er så föreslår vi ett upplägg anpassat efter ert behov! 

Missa inte intervjun ”En sammanfogad ledning ger nöjdare medborgare och medarbetare” där Cecilia Grefve delar med sig av sina erfarenheter och tips samt ger ett konkret exempel kring hur en ledningsgrupp utvecklas verksamhetsinriktat.