Står du inför ett akut tillstånd i er organisation? Ska du rekrytera en ny chef? Eller behöver du kanske ett bollplank för att få nya perspektiv på ert arbete? Då är vår organisationsanalys ett första steg i ert utvecklingsarbete.

Våra erfarna rådgivare hjälper dig gärna med en analys av er organisation. Analysen kan variera i omfattning från fokuserad till övergripande. Och när den är klar väljer du om ni vill arbeta vidare själva eller om du vill ha vårt stöd i det efterföljande arbetet med planer, åtgärder och övriga förbättringsinsatser. 

1.         Inledande genomlysning

Vi börjar alltid nya åtaganden med en genomlysning. Förarbetet innebär inläsning av ert material, exempelvis olika former av brukarundersökningar, budgetskrivelser, olika revisionsgranskningar som är gjorda etc. Det inlästa materialet kompletteras med intervjuer av både förtroendevalda, chefer och andra nyckelpersoner. Detta för att skapa en samsyn som sedan ligger till grund för en handlingsplan.

Analysen kan också göras utifrån ett akut rekryteringsbehov i er organisationen av personer i ledande befattningar. I ett akut läge kan vi exempelvis gå in som förvaltningschef. När en ny chef eller nyckelperson ska rekryteras arbetar vi gärna fram den önskvärda kravprofilen i samarbete med medarbetare och politisk ledning.

2.         Handlingsplan med åtgärder

En handlingsplan med åtgärder upprättas utifrån aktuell situation, gällande lagstiftningar och era egna målsättningar. Det kan bland annat innefatta en översyn av delegationsförteckning, initiativ till ledningssystem, struktur och organisation för förbättringsarbete, uppstart av arbete för sociala innovationer med medborgardelakatighet eller arbeta för delaktighet bland medarbetarna på olika nivåer.

3.         Ständiga förbättringar

Slutligen sätter vi det långsiktiga förbättringsarbetet i fokus. Hur skapar och behåller vi engagemang, glädje och stolthet för sitt arbete hos alla medarbetare? Med andra ord en tillitsfull arbetsplats med stabilitet i verksamheterna? 

Hör av dig till oss så berättar vi mer!