Victor Wiklert

Jurist

Victor Wiklert är jurist och arbetade tidiagre som redaktör för JP EUnet, JP ITnet och JP Momsnet. Victor ingick även i JP Infonets dataskyddsgrupp och arbetade där med juridisk rådgivning.