Logga in

Glömt ditt lösenord?

Linda Wallin

Rådgivare, jurist

Linda Wallin är jurist och rådgivare inom socialrätt och förvaltningsrätt på JP Infonet. Linda kommer närmast från Södertälje kommun där hon 2018–2021 arbetade som jurist i staben på socialkontoret och omsorgskontoret. Hon bistod som juridiskt sakkunnig vid utskotts- och nämndsammanträden och företrädde social- respektive omsorgsnämnden i domstol. Därutöver besvarade hon juridiska frågeställningar från politiska ledamöter och tjänstemän vid nämndernas olika verksamheter. Linda har dessförinnan arbetat vid Överförmyndarenheten i Mora kommun och på Tillståndsenheten i Stockholms stad. Hon har även erfarenhet av arbete som jurist på statliga myndigheter, förvaltningsrätt och advokatbyrå.

Med denna bakgrund, med genomgående förvaltningsrättslig röd tråd, vill Linda vara behjälplig och stötta JP Infonets kunder med praktiskt förankrad juridisk rådgivning.

Kontakt

E-​post: radgivning@jpinfonet.se
Telefon: 08 - 462 65 60

Linda jobbar med följande tjänster