Karin Forsman

Redaktör, jurist

Karin Forsman är jurist och redaktör för JP Immaterialnet, JP Marknadsnet med MarLaw, JP ITnet, JP Samhällsbyggnadsnet och JP Fastighetsnet.

Karin har studerat juristprogrammet vid Uppsala universitet med fördjupning inom immaterialrätt. Under utbildningen hade hon uppsatspraktik på Patent- och registreringsverket (PRV). Förutom juristprogrammet har hon även studerat medie- och kommunikationsvetenskap. Sedan Karin avslutade sina studier i januari 2019 har hon arbetat på JP Infonet.

Kontakt

E-postkarin.forsman@jpinfonet.se
Telefon: 08 - 120 990 45