Karin Forsman

Jurist

Karin Forsman är jurist och arbetade tidigare på JP Infonet.