Karin Forsman

Redaktör, jurist

Karin Forsman är jurist och redaktör för JP Miljönet och JP Säkerhetsnet.

Kontakt

E-postkarin.forsman@jpinfonet.se
Telefon: 08 - 120 990 45