Frida Sivervall

Jurist

Frida Sivervall arbetade tidigare som redaktör för JP Immaterialnet , JP Marknadsnet med MarLaw och JP ITnet och som rådgivare inom dataskydd.