Elin Lind

Jurist

Elin Lind är jurist och har tidigare arbetat på JP Infonet.