Angelica Norlén

Laglistor, jurist

Angelica Norlén är jurist och arbetar med laglistor samt juridisk rådgivning på JP Infonet. Hon har tidigare arbetat inom domstolsväsendet. 

Erfarenhet


2019– JP Infonet
2016–2018 Förvaltningsrättsnotarie vid Förvaltningsrätten i Stockholm
2016 Juristexamen från Stockholms universitet

Kontakt


Telefon
: 08 - 120 990 68
Mobil: 076 - 946 84 13
E-post
angelica.norlen@jpinfonet.se