Tomas Underskog

Advokat

Advokat och delägare Tomas Underskog, Advokatfirman Åberg & Co. Tomas har omfattande erfarenhet av miljörätt, fastighetsrätt och entreprenadrätt och har arbetat inom dessa områden i mer än femton år. Tomas biträder såväl offentliga som privata subjekt i ärenden som gäller t.ex. miljörättsliga tillståndsprövningar, tillsynsfrågor, fastighetsförsäljningar, exploatering och detaljplanefrågor. Tomas är en ofta anlitad och uppskattad föreläsare och håller utbildning inom miljörätt för JP Utbildning.