Susanna Grege

Samhällsbyggnadsjurist, Norrtälje kommun

Susanna Grege har erfarenhet av plan- och bygglovsprocessen, fastighetsfrågor och hyresrätten. Hon har arbetat som länsassessor på länsstyrelsen, på Svea hovrätt och varit utredningssekreterare i två statliga PBL utredningar. Nu är hon anställd som samhällsbyggnadsjurist i Norrtälje kommun. Susanna skriver för JP Samhällsbyggnadsnet