Nick Bergqvist

Advokat, Advokatbyrån Massi

Advokat Nick Bergqvist på Advokatbyrån Massi arbetar bland annat med frågor kopplade till serveringstillstånd och har mångårig erfarenhet av att företräda restaurangbolag i ärenden om ansökan om serveringstillstånd, återkallelse av serveringstillstånd och rådgivning i serveringstillståndsfrågor.