Mikael Dahlqvist

Riksdagsledamot och ansvar för funktionshinderfrågor, socialutskottet