Lars Liljedahl

Kommundirektör i Härnösand och ledamot i Socialstyrelsens styrelse