Karina Solax Stridh

Undervisningsråd mänskliga rättigheter, Skolverket