Logga in

Glömt ditt lösenord?

Karin Roberts

Senior Associate, Advokatfirman Delphi

Karin Roberts är specialiserad inom konkurrensrätt och har en lång och bred erfarenhet av olika konkurrensrättsliga frågor såsom otillåtna samarbeten, missbruk av dominerande ställning och konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Hon bistår regelbundet klienter i kartellutredningar, gryningsräder, koncentrationsprövningar och compliance frågor. Som en del av Delphis Life Science grupp bistår hon ofta klienter i frågor som rör läkemedelsbranschen. Karin har, från sin tid som biträdande chef över enheten för offentligt/privat på Konkurrensverket, särskild erfarenhet av offentlig sektor och kan bidra med specialiserad rådgivning i ärenden med en offentligrättslig anknytning.

Karin är vidare en van föreläsare och har anlitats vid en rad olika seminarier som talare och även som moderator, både i Sverige och utomlands.