Logga in

Glömt ditt lösenord?

Jan Gustafsson

Tekniskt råd i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt

Jan Gustafsson är civilingenjör (lantmäteri) med examen 1980. Har därefter arbetat inom Lantmäteriet i Gävle, Falun och Örebro, till stor del med värderings- och ersättningsfrågor. År 1996 blev han avknoppad från Lantmäteriet tillsammans med hela den fastighetsekonomiska uppdragsverksamheten som då blev Svefa AB. Arbetade vidare som konsult med i stort sett samma frågor och med Lantmäteriet som huvudsaklig uppdragsgivare. Sedan oktober 2009 arbetar Jan på Svea hovrätt/Mark- och miljööverdomstolen som fastighetsråd/tekniskt råd.

Jan är medförfattare till lagkommentaren till fastighetsbildningslagen. Kommentaren finns publicerad i JP Juridiskt bibliotek och JP Fastighetsnet.

Vi har intervjuat Jan om hans arbete med lagkommentaren.

Har du fått några nya insikter när du kommenterat lagstiftningen?

Att det finns en del paragrafer som jag inte kommit i kontakt med trots att jag arbetat 40 år inom området. Det kan ju bero på att lagstiftningen börjar bli till åren kommen och att en del paragrafer nästan inte kommer till användning i dag.

Vad har varit roligast med att skriva lagkommentaren till fastighetsbildningslagen? Och vad har varit mest utmanande?

 Det mest intressanta att skriva om var ersättningsparagraferna i 5 kapitlet då det nog kan sägas vara mitt specialområde. Samtidigt var det nog det mest utmanande att skriva kring då man lätt kan börja gräva ner sig i verkligt udda saker alltför mycket.

Författare i följande tjänster