Ingela Boije af Gennäs

Civilingenjör lantmäteri, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, Svefa

Ingela Boije af Gennäs har mångårig erfarenhet av fastighetsbildning och arbetar idag med ämnesområdet på konsultbasis. Hon har tidigare arbetat vid Lantmäteriets huvudkontor med förrättningslagstiftningen som specialområde och med särskild inriktning mot fastighetsbildning och strandskydd. Ingela har deltagit som fastighetbildningsexpert i Strandskyddsdelegationens arbete och i Utredningen om vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. Skriver för JP Fastighetsnet.