Henrik Andershed

Professor i psykologi och kriminologi, Örebro universitet