Fredrik Malmberg

Direktör, Institutet för mänskliga rättigheter