Elin Wernquist

Grundare av Barnrättsbyrån

Elin Wernquist är grundare av Barnrättsbyrån. Hon startade Barnrättsbyrån för att få kämpa för barns rättigheter och har tidigare arbetat med barn i utsatta situationer både internationellt och på BRIS i Sverige.