Ebba Östlin

Ordförande i kommunstyrelsen Botkyrka samt Brå

Ebba Östlin var tidigare kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun och ordförande i Brå, Brottsförebyggande rådet.