Åsa Källström

Professor i socialt arbete

Åsa Källström är professor i socialt arbete vid Örebro Universitet. Åsa är i grunden socionom och har tidgare arbetat inom socialtjänsten.