Malen Wallén

Jurist

Malen Wallén är strategisk rådgivare på Försvarshögskolan. Hon har tidigare varit föredragande i Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrättsassessor och även utredningssekreterare på Näringsdepartementet. På JP Utbildning håller hon utbildningar inom allmän förvaltningsrätt.

Kurser

Förvaltningsrätt och myndighetsutövning
Förvaltningsprocessen i praktiken
Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess