Malen Wallén

Jurist

Malen Wallén har arbetar som strategisk rådgivare på Försvarshögskolan. Hon har tidigare arbetet i Regeringsrätten som föredragande, kammarrättsassessor och har bl.a. varit utredningssekreterare på Näringsdepartementet. Hon håller utbildningar inom allmän förvaltningsrätt för JP Utbildning.

Kurser

Förvaltningsrätt och myndighetsutövning
Förvaltningsprocessen i praktiken
Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess
Diarieföring och arkivering