Lena Sandström

Jurist

Lena Sandström hade bland annat ett förflutet som förbundsjurist vid Svenska Kommunförbundet och som kommunjurist. Hon hade även erfarenhet som föredragande hos Justitieombudsmannen och riksdagens socialutskott samt som sakkunnig i ett flertal statliga utredningar.