Lars Werner

F.d. ämnesråd, Utbildningsdepartementet

Lars Werner är jurist och rättslig rådgivare med mångårig erfarenhet från lagstiftningsarbetet inom skolans område, bl.a. som sekreterare i Skollagskommittén och ledamot i Skolväsendets överklagandenämnd. Han håller utbildning inom skoljuridik.

Kurser

Skoljuridikens dag 2019
Skoljuridik för skolchefer
Skoljuridiken i praktiken