Gabriel Michanek

Professor emeritus i miljörätt, Uppsala universitet

Gabriel Michanek har främst varit verksam med forskning och undervisning vid Uppsala universitet och Luleå tekniska universitet. Han har erfarenhet av stora delar av miljörätten, bland annat prövning av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, miljökvalitetsnormer, vattenförvaltning samt rättsligt skydd för arter och livsmiljöer. Gabriel skriver för JP Miljönet.

Författare i följande tjänster