Fredrik Linder

Advokat och Delägare, Hamilton Advokatbyrå

Fredrik Linder skriver för JP Upphandlingsnet.