Logga in

Glömt ditt lösenord?

Eva Sveman

Förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Eva Sveman är förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Hon har lång erfarenhet av upphandlingsjuridik och har bland annat varit expert/sakkunnig i Upphandlingskommittén (SOU 2001:31), Upphandlingsutredningen 2004 (SOU 2005:22 och SOU 2006:28), LOV-utredningen (SOU 2008:15) och Förenklingsutredningen (SOU 2018:44). Hon har också varit ledamot i Nämnden för offentlig upphandling (NOU) och i EU-kommissionens rådgivande kommitté för öppnandet av offentlig upphandling. Eva har varit förordnad som expert i EU:s Regionkommitté vid fem tillfällen i samband att Regionkommittén skulle yttra sig över olika förslag till EU-direktiv om offentlig upphandling.