Eva Sveman

Förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Eva Sveman är förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Hon har lång erfarenhet av upphandlingsjuridik och har bland annat varit expert/sakkunnig i Upphandlingskommittén (SOU 2001:31), Upphandlingsutredningen 2004 (SOU 2005:22 och SOU 2006:28), LOV-utredningen (SOU 2008:15) och Förenklingsutredningen (SOU 2018:44). Hon har också varit ledamot i Nämnden för offentlig upphandling (NOU) och i EU-kommissionens rådgivande kommitté för öppnandet av offentlig upphandling. Eva har varit förordnad som expert i EU:s Regionkommitté vid fem tillfällen i samband att Regionkommittén skulle yttra sig över olika förslag till EU-direktiv om offentlig upphandling.