Elisabeth Eklund

Advokat och partner, Advokatfirman Delphi

Elisabeth Eklund skriver för 
JP Upphandlingsnet.